Home

Nieuws 236 x bekeken

Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw online

Wageningen – Een nieuwe website van Wageningen UR geeft een overzicht van alle praktijknetwerken in de land- en tuinbouw.

Door een verbreding van de subsidieregeling Praktijknetwerken zijn in 2011 veel praktijknetwerken opgestart: 31 in de veehouderij en 27 in de glastuinbouw, akkerbouw, boomteelt, fruitteelt en bloembollenteelt.

Op de website www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl is een overzicht te vinden van deze initiatieven.

Praktijknetwerken zijn samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven om hun kennis en ervaring te vergroten. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden op het gebied van nieuwe, betere of hoogwaardige producten en betere productiewijzen en -processen.

In opdracht van het ministerie van ELI ondersteunt Wageningen UR de praktijknetwerken bij hun externe communicatie. Het ministerie wil hiermee stimuleren dat de netwerken hun doel gemakkelijker of sneller bereiken.

Of registreer je om te kunnen reageren.