Home

Nieuws 723 x bekeken

Oppassen met recht van overpad

Doetinchem – Het is oppassen geblazen met het recht van overpad, want dit recht kan vanaf volgend jaar blijvend worden.

Stel dat een grondeigenaar, zonder dit te hebben vastgelegd in een akte, toestaat dat zijn buurman een gedeelte van zijn terrein gebruikt om bij een perceel te komen, dan kan de buurman door verjaring aanspraak maken op het zakelijk recht. Het is dan niet meer toegestaan om bijvoorbeeld de grond waarover de buurman altijd rijdt, af te sluiten. De buurman heeft het recht om gebruik te maken van de weg. Dit geldt dan ook voor al zijn rechtsopvolgers, zoals zijn zoon die het bedrijf overneemt.

"De verjaring van het recht van overpad is een nieuw fenomeen dat voorheen niet bestond", vertelt notaris José de Rooij van notariskantoor de Vos & de Rooij. Wat is nu dan anders? Tot 1992 was het oude Burgerlijk Wetboek (BW) van kracht en daarin stond dat men het recht van overpad door verjaring niet kon verkrijgen. Dat was alleen het geval als de erfdienstbaarheid ’voortdurend en zichtbaar’ was. Het recht van overpad is niet voortdurend en zichtbaar, omdat niemand continu heen en weer rijdt. Met de invoering van het nieuwe BW in 1992 veranderde dat. Ook erfdienstbaarheden die niet voortdurend en zichtbaar zijn kunnen door verjaring verkregen worden.

Er geldt echter wel een verjaringstermijn, namelijk 20 jaar. Dit betekent dat een buurman al 20 jaar of langer gebruik maakt van een stuk grond van iemand anders, hij vanaf 1 januari 2012 aanspraak kan maken op recht van overpad.

Wie wil voorkomen dat door verjaring de buurman altijd gebruik mag maken van het pad, moet nu actie ondernemen, aldus Van Rooij. Dit kan door met de buurman een schriftelijke overeenkomst af te sluiten waarin de buurman erkent dat de grondeigenaar het recht heeft om hem de toegang te weigeren. Wil de buurman niet meewerken, dan is het advies van de notaris om de weg af te sluiten voor tenminste één jaar. Een andere mogelijkheid is om naar de rechter te stappen. ”Het instellen van de dagvaarding stuit de verjaring al”, aldus De Rooij.

Of registreer je om te kunnen reageren.