Home

Nieuws 160 x bekeken

Kabinet vindt steun voor maatschappelijke diensten ook op lange termijn nodig

Den Haag – Het kabinet vindt dat maatschappelijke diensten die niet door de markt worden beloond, blijvende aandacht van de overheid behoeven. Dat schrijft het kabinet in een reactie op de visie van de Raad van de Leefomgeving op het toekomstige Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

”De landbouw heeft grote invloed op grensoverschreidende waarden die bescherming behoeven zoals voedselzekerheid, milieu en biodiversiteit. Daarom zal er ook in de toekomst behoefte zijn aan Europees beleid dat zich speciaal richt op de met landbouw verbonden maatschappelijke waarden”, aldus staatssecretaris Henk Bleker van landbouw. Hij vindt dat het onderscheid tussen de twee pijlers, voor directe betaling aan boeren en voor plattelandsbeleid, steeds minder relevant worden naarmate alle betalingen in het GLB doelgerichter worden.

Het kabinet pleit voor een geleidelijke, maar zichtbare vervanging van de generieke directe betaling door een doelgerichte betaling aan boeren. Dit zal voor sommige bedrijven en sectoren grote gevolgen hebben voor de steunbedragen uit Brussel.

Het kabinet vindt dat de rol van de overheid bij het handhaven en versterken van de primaire agrarische sector niet ligt bij inkomensondersteuning of marktbescherming. Ze vindt het dan ook niet nodig dat het marktinstrumentarium van de EU verder moet worden uitgebeid.

In tegenstelling tot het advies van de Raden is het kabinet geen voorstander van co-financiering van de directe steun aan boeren door de lidstaten. Hiermee zou het gelijke speelveld binnen Europa in gevaar kunnen komen. Ook zou hiermee Europees geld alleen beschikbaar kunnen komen als Nederland zelf bijbetaald. Dat ziet het kabinet niet zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.