Home

Nieuws 169 x bekeken

Groningse insteek voor beperkte uitwerking natuurplannen

Groningen – Groningse milieu- en natuurorganisaties, agrarisch natuur- en landschapsbeheer Boerennatuur LTO Noord zijn het eens geworden over een beperkte uitvoering van de natuurplannen.

Tot 2018 zal nog ongeveer 1.500 hectare aan nieuwe natuur worden gerealiseerd.

Dat gebeurt door functieverandering of verwerving van ongeveer 1.000 hectare en door het voeren van een beheersregime op ongeveer 500 hectare grond in het Westerkwartier. Gebieden die in de periode tot 2018 nog niet als nieuwe natuur worden aangewezen, mogen geen planologische schaduwwerking hebben op de landbouw.

De ondertekenaars van het Groenmanifest Groningen hebben hun plannen vanmiddag gepresenteerd aan Gronings gedeputeerde Wiebe van der Ploeg.

Opvallend in de plannen is dat een deel van de plannen voor robuuste verbindingszones worden geschrapt. Van de geplande 1.000 hectare verbindingszones blijft nog ongeveer 300 hectare over.
LTO Noord heeft een duidelijke voorwaarde gesteld aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur bij Stadskanaal en de boswachterij Sellingen. Die gebieden krijgen alleen de status ecologische hoofdstructuur – bestaande natuur, als dat geen negatieve effecten heeft voor de landbouw.

Het Groningse manifest is ondertekend door het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Groningen, Staatsbosbeheer, LTO Noord en de agrarisch natuur- en landschapsbeheer Boerennatuur. Thema van het manifest is: landbouw en natuur samen sterker.

Of registreer je om te kunnen reageren.