Home

Nieuws 692 x bekeken

Gebruik dunne fractie bespaart stikstofkunstmest

Wageningen - Veehouders kunnen stikstofkunstmest besparen met mestscheiding Dit blijkt uit veldproeven.

De veldproeven zijn onderdeel van het project Beter benutten door dik en dun door Wageningen UR.

Eén onderdeel van het project is het vinden van manieren om stikstof in dierlijke mest meer als kunstmest te laten werken. Een mogelijkheid is mestscheiding. Mestscheiding maakt uit drijfmest een dunne fractie en dikke fractie. Uit veldproeven blijkt dat de stikstofwerking van de dunne fractie beduidend hoger is dan die van ongescheiden drijfmest. Maar ook de gezamenlijke stikstofwerking van de dunne en dikke fractie is hoger.

In een veldproef op een bedrijf op zware rivierklei in Waardenburg werd drijfmest en dunne fractie toegepast op grasland. Op De Marke in Hengelo, op lichte zandgrond, werd ook de dikke fractie gebruikt. De stikstofwerking van de dunne fractie was duidelijk hoger dan die van drijfmest en de stikstofwerking van de dikke fractie was lager dan die van drijfmest. Het bleek dat de stikstofbenutting uit dierlijke mest inderdaad te verhogen is door dunne fractie te produceren en toe te passen. Ook wanneer het dunne en dikke deel beide worden benut levert dat volgens de proefresultaten nog steeds een 7% hogere stikstofwerking op dan bij toepassing van ongescheiden drijfmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.