Home

Nieuws 178 x bekeken

Extra controles Arbeidsinspectie bij Brabantse tuinders

Den Haag – De Arbeidsinspectie gaat deze zomer extra controleren bij tuinders of ze geen gebruik maken van Roemeense en Bulgaarse werknemers, zonder dat ze daar tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) voor hebben.

De inspectie richt zich bij de extra controles vooral op Noord-Brabant.

De extra controles zijn het gevolg van aanscherpingen van het beleid door Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tuinders krijgen alleen nog TWV’s als er aantoonbaar geen andere werknemers uit Nederland of andere EU-lidstaten beschikbaar zijn.

ZLTO constateert uit een inventarisatie onder tuinders dat ze de grootste moeite hebben om hun Roemeense en Bulgaarse medewerkers naar huis te sturen. De organisatie meldt dat de tuinders nu zijn aangewezen op het aanbod van UWV en uitzendbureaus, maar dat dit aanbod volstrekt niet voldoende is en niet passend is bij de vraag. Eén van de belangrijkste argumenten hierbij is de tariefstelling. ”Soms is het uurtarief hoger dan de opbrengst van het gewas”, aldus een woordvoerder van ZLTO. Ook ervaren de tuinders dat Nederlanders die het werk willen doen, veel minder ervaren en minder gemotiveerd zijn dan de Roemenen en Bulgaren. ”Het uitzendbureau biedt geen soelaas”, aldus ZLTO. ”Alle beloftes van Kamp ten spijt, we zijn er niets mee opgeschoten”, zegt ZLTO-portefeuillehouder Sociaal economisch beleid Peter van Heumen.

De ondernemers hebben grote moeite met het naar huis sturen van de ervaren Roemeense medewerkers. Ze zoeken soms oplossingen door hen via een zzp-constructie aan het werk te houden of door zelf een uitzendbureau op te starten, waardoor ze zelf hun personeel kunnen aanstellen, aldus ZLTO. De belangenorganisatie verwacht dat met name in de boomkwekerij in het najaar opnieuw grote problemen zullen ontstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.