Home

Nieuws 166 x bekeken

Overheid Noordrijn-Westfalen onderzoekt staartbijten

Düsseldorf – Het landbouwministerie van Noordrijn-Westfalen onderzoekt het staartbijten in de varkenshouderij.

Een enquête onder de veterinairen in de Duitse deelstaat moet de basis leggen voor een beperking van het oude en hardnekkige probleem. ”Het vinden van een oplossing is moeilijk, omdat de oorzaken niet bekend zijn,” licht het ministerie bij de verzending van de enquêteformulieren aan de dierenartsens toe. Wel zijn volgens het ministerie allerlei begeleidende factoren bekend, zoals een gebrek aan bezigheden, de leeftijd waarop de biggen worden gespeend en het stalklimaat.

Desondanks ontbreekt het fundamentele inzicht en daar kan onderzoek van de verschillende factoren in combinatie met de praktijkervaring mogelijk soelaas bieden omdat zo misschien bepaalde trendmatigheden kunnen worden blootgelegd. ”Zo’n onderzoek is tot nu nog niet gedaan en kan worden gezien als een methodieke aanvulling van andere pogingen tot oplossing van de problematiek,” zo heet het verder. De opzet is om de resultaten van de ondervraging op 10 september te presenteren op het veterinairencongres, de NRW-Tierärztetag, in Essen.

Of registreer je om te kunnen reageren.