Home

Nieuws 363 x bekeken

'Hogere vergoeding voor agrarisch natuurbeheer'

Stientje van Veldhoven (D66) is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot het Groenste kamerlid van het jaar. Natuurmonumenten oordeelde dat Van Veldhoven een zeer goede bijdrage leverde aan het debat en dat ze de meeste aangenomen moties en amendementen die gunstig zijn voor de natuur indiende.

Is het een verrassing dat u deze prijs kreeg?
“Ik had het niet verwacht. Je gaat als nieuw kamerlid gewoon hard aan het werk. De afstand in de visie op natuur van ons met die van het kabinet is groot. Er is dus veel werk te verrichten op dit dossier. Deze prijs is een mooie stimulans om door te gaan op de huidige weg.”

Hoe is die huidige strategie?
“Het is door het grote verschil in standpunten een uitdaging om te vinden op welke onderdelen we wel mogelijkheden hebben voor de natuur. Het is zoeken naar de stappen die we gezamenlijk kunnen nemen. Je zou vooral kritiek kunnen uiten op het huidige beleid en je eigen standpunt kunnen verwoorden, maar dat leidt niet altijd tot een oplossing.”

Hoe ziet u het verband tussen de boer en natuur?
“Het huidige kabinet geeft het beeld dat boeren en natuur tegenover elkaar staan. Zo zie ik dat zeker niet. De boer kan een heel belangrijke rol spelen voor de natuur. Het huidige beleid voor agrarisch natuurbeheer heeft nog niet goed genoeg gewerkt. Hiervoor moet het instrument verder aangescherpt worden. Het is niet een kwestie van het afwijzen van het principe, want boeren staan dicht bij de natuur en hebben heel veel grond in bezit, dus ze kunnen een belangrijke rol spelen. Om agrarisch natuurbeheer tot een succes te laten worden, moet het beleid wel verbeterd worden.”

Moeten de premies voor agrarisch natuurbeheer omhoog?
“Ja. In het huidige beleid krijgen de boeren alleen een onkostenvergoeding. Hierdoor is het agrarisch natuurbeheer alleen afhankelijk van de boeren die natuurbeheer leuk vinden. De vergoeding moet omhoog zodat het voor boeren ook een echte onderdeel kan worden van de inkomsten uit het bedrijf.”

Maar in het huidige beleid wordt vooral bezuinigd. Hoe is dat te koppelen?
“De vergoeding voor agrarisch natuurbeheer moet wel gegeven worden op plaatsen waar het effectief is. De premie moet gekoppeld wroden aan de kwaliteit van de natuur. Niet elk stuk grasland kan in aanmerking komen voor natuurbeheer. Nu vragen boeren voor minder goede gronden nog wel natuursubsidie aan. Daar moeten we vanaf. Het geld moet alleen beschikbaar komen waar het ook effectief bijdraagt aan verbetering van de natuur. De gebieden die direct naast de EHS liggen zouden hier een mooi voorbeeld van zijn. Dan hebben boeren ook minder nadeel van het feit dat hun bedrijf dichtbij de EHS ligt.”

Wanneer zou deze aanpassing van beleid van agrarisch natuurbeheer doorgevoerd moeten worden? Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw zet in de aanloop van het nieuwe Europese landbouwbeleid ook in om steun voor groene diensten.
“Dit zou inderdaad prima kunnen in het nieuwe Europese landbouwbeleid dat in 2013 van kracht wordt. Natuur is ook iets van lange adem. Al moeten we laaghangend fruit dat we eerder kunnen plukken niet laten hangen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.