Home

Nieuws 286 x bekeken

Geen schenking bij verkoop perceel grond

Den Haag - De staatssecretaris van Financiën heeft zijn beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Den Bosch 20 januari 2011, nummer 10/00113 ingetrokken. Er is namelijk geen sprake van een verarming van moeder. Een verarming is nodig om tot een fiscaal belaste schenking te kunnen komen.

Dat hof oordeelde dat de verkoop tegen de waarde in het economische verkeer door moeder aan één van haar kinderen van een perceel grond met een derdenbeding, inhoudende dat de meeropbrengst bij verkoop binnen vijftien jaar gelijkelijk verdeeld moet worden tussen moeder en de kinderen, geen schenking inhoudt. Omdat vast staat dat de prijs voor het perceel de waarde in het economische verkeer bedraagt, is van een verarming en dus van een schenking geen sprake.

De staatssecretaris merkt ter toelichting op dat de inspecteur niet het standpunt heeft ingenomen dat de waarde in het economische verkeer van het perceel de overeengekomen waarde plus de waarde van het derdenbeding heeft bedragen. Nu vaststaat dat het vermogen van moeder niet door een schenking is afgenomen, treedt geen verarming van moeder op en is geen sprake van een schenking. Hoewel een derdenbeding onder omstandigheden een schenking kan inhouden, is wel vereist dat de schenker verarmt.

Klik hier voor meer informatie.


Of registreer je om te kunnen reageren.