Home

Nieuws 363 x bekeken

Europese commissie: wij legden ontpoldering niet op

Den Haag – De Europese Commissie staat open voor alternatieven voor natuurcompensatie van de verdieping van de Westerschelde.

Dat blijkt tijdens een technische briefing van de Europese Commissie over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Jurist Menno Verheij van DG Milieu legt uit dat de Europese Commissie de wijze van natuurcompensatie niet oplegt en dat landen vrij zijn om zelf invulling te geven aan de eis dat lidstaten natuurherstel moeten doen als de natuurkwaliteit achteruit gaat door ingrijpen.  Dat is bij het verdiepen van de Westerschelde het geval.

”Nederland heeft zelf besloten dat ontpoldering van de Hedwigepolder daar een onderdeel van is. Dat hebben ze in meerdere rapporten bevestigd.  De Europese Commissie gaat ervan uit dat de Nederlandse berekeningen en onderzoeken kloppen en dat er hiermee voldoende natuurherstel wordt uitgevoerd. Het is vervolgens de taak van de commissie om te controleren of Nederland deze afspraken uitvoert”, aldus Verheij.

De Europese Commissie heeft vorig jaar al haar zorgen geuit richting Nederland over de aanleg van natuurherstel. Door de discussie die gaande is, is er in de praktijk nog helemaal geen natuur aangelegd. De EC heeft haar zorgen geuit dat de aanleg zou verzanden in een eeuwige discussie zonder dat er iets gebeurt.

Wanneer Nederland komt met een goed alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder, moet dit wetenschappelijk onderbouwd worden. ”Hierbij zal de commissie de discussie uit het verleden niet vergeten. Maar als inderdaad blijkt dat met de alterantieven aan de eisen voor natuurherstel wordt voldaan, dan zal de Europese commissie niet zeggen dat de Hedwigepolder alsnog ontpolderd moet worden”, aldus Verheij.

Wat dan blijft staan is het verdrag dat in 2005 met Vlaanderen is gesloten over de ontpoldering. Daar moeten de lidstaten volgende de Europese Commissie zelf uitkomen. ”Het feit dat er een arbitragehof bestaat geeft al aan dat er wel vaker geschillen zijn tussen lidstaten”, aldus Verheij.

Of registreer je om te kunnen reageren.