Home

Nieuws 464 x bekeken

Beregeningsverboden bij negen waterschappen

Doetinchem – Een verbod op het beregenen met oppervlaktewater is nu van kracht in negen waterschappen.

Het gaat om de waterschappen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, alsmede Veluwe, Vallei en Eem, en Regge en Dinkel. Vallei en Eem meldt dat boeren zich goed houden aan het onttrekkingsverbod.

Andere schappen hebben deze stap nog niet gezet, maar roepen wel op om zuinig aan te doen. Waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht vragen agrariërs te melden wanneer ze water onttrekken. Rivierenland vraagt boeren om de onttrekking in onderling overleg op elkaar af te stemmen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier meldt dat boeren in de relatief zoute Wieringermeerpolder ook in de toekomst via hevels water kunnen blijven gebruiken uit het IJsselmeer. Het hevelsysteem blijft in stand. Het hoogheemraadschapbestuur heeft bekendgemaakt dat het afziet van een nieuw wateraanvoersysteem met een beperkt aantal inlaten in de dijk. Dit zou te hoge kosten met zich meebrengen. Tijdens de aanstaande versterking van de Wieringermeerdijk worden tijdelijke maatregelen getroffen om de aanvoer van zoet water te garanderen. Verder blijft het systeem hetzelfde als nu.

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard zet vanaf maandag het zogeheten dijkleger in. 120 vrijwilligers gaan dijkvakken inspecteren op droogteschade. Onlangs heeft het dijkleger bij een eerste inspectie een zogeheten ’nulmeting’ gehouden. In eerste instantie worden alleen de dijken in Schieland extra geïnspecteerd. Daarbij wordt gelet op droogtescheuren, kadeverzakkingen en vervormingen, meldt het waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.