Home

Nieuws 159 x bekeken

Zoönosenbestrijding moet slagvaardiger

Den Haag – De slagvaardigheid bij de bestrijding van zoönosen en vectoren in Nederland wordt als onvoldoende ervaren.

Dat schrijft het RIVM in haar strategie voor de komende vijf jaar, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het RIVM streeft naar het verminderen van het risico van dierziekten voor de bevolking met speciale aandacht voor zoönosen veroorzaakt vanuit de veehouderij, insecten en wilde dieren. De organisatie wil dit doen door regie te voeren op de preventie en bestrijding van zoönosen, in overleg met ketenpartners. Ook moet het beleid flexibeler worden om in te kunnen spelen op de actualiteit.

Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM wil de komende jaren ook de centrale regierol als kennis- en servicecentrum voor antibioticaresistentie versterken. "Voor het RIVM is onderzoek naar verspreiding, preventie en bestrijding van antimicrobiële resistentie en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid een van de belangrijkste speerpunten", aldus het RIVM. Ondanks terughoudend antibioticagebruik in de medische zorg stijgt de antibioticaresistentie gestaag. Dit komt onder andere door het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de blootstelling van mensen aan resistente bacteriën in het milieu.

Het RIVM gaat de komende jaren blijvend specifiek aandacht besteden aan MRSA en ESBL.

Of registreer je om te kunnen reageren.