Home

Nieuws 301 x bekeken

Vogelbescherming schoorvoetend akkoord met afschieten ganzen

Zeist – Vogelbescherming Nederland is op het laatste moment akkoord gegaan met het grootschalig afschieten van zomerganzen.

Dit advies is vandaag door het ’Beleidskader Natuurbeheer’ bestaande uit Natuurmonumenten, de Jagersvereniging, LTO en Vogelbescherming Nederland gepresenteerd. De organisaties wilden zelf met een advies komen omdat Staatssecretaris Bleker en de provincies anders maatregelen opleggen.

De Vogelbescherming stemde lange tijd tegen het op grote schaal afschieten van zomerganzen omdat de organisatie uit principe tegen het doden van vogels is. De organisatie is nu gezwicht doordat ze de noodzaak inziet en steun krijgt van de andere partijen in het beleidskader die aangeven de principes van de Vogelbescherming te respecteren. De overeenkomst is een compromis en dus niet het ideaal dat Vogelbescherming voor ogen heeft. Een onderhandelingsresultaat is nooit wetenschappelijk onderbouwd, maar voor nu is dit het hoogst haalbare voor Vogelbescherming in het belang van de ganzen. De Vogelbescherming blijft zich inzetten tegen het doden van vogels.

Nederland is een gewild land voor zomerganzen, mede door de natte natuur en eiwitrijke graslanden. De populatie zomerganzen die in Nederland het jaar rond in ons land verblijft is daardoor opgelopen tot 250.000 en neemt ieder jaar toe. Het gaat met name om grauwe ganzen, brand- en Canadese ganzen.

De grote hoeveelheden ganzen leidt op veel plaatsen tot problemen. Boeren hebben gewasschade, maar ook de natuur heeft te lijden. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft berekend dat het schadebedrag van 17,4 miljoen euro dat de overheid jaarlijks uitkeert aan getroffen grondeigenaren zonder maatregelen in 2015 zal zijn gestegen tot 28,6 miljoen euro. Het Faunafonds heeft in 2010 ruim een miljoen euro meer ganzenschade vergoed dan in 2009.

Of registreer je om te kunnen reageren.