Home

Nieuws 150 x bekeken

Stand van zaken droogte in Rijnland

Leiden - De aanhoudende droogte begint zichtbaar gevolgen te hebben voor met name de kwekers. Tot nu toe heeft het Hoogheemraadschap Rijnland de kwekers via LTO geadviseerd om water van voldoende kwaliteit op te slaan in bassins om droogte voorlopig het hoofd te kunnen bieden.

Hiermee kunnen kwekers de afhankelijkheid van boezemwater beperken. Rijnland is hard bezig doeltreffende maatregelen te nemen. Zo is het peil in de polders van Boskoop met een paar centimeter verhoogd. De waterstand komt hierdoor zelfs boven het normale zomerpeil om zodoende een voorraad te sparen. Elke dag wordt maximaal water ingelaten met de laagst mogelijke chloridegehalten.

Verder is in de polder Abessinie in Reeuwijk een noodpomp met trekker geplaatst. Rijnland laat dagelijks gedurende twee tijen bij Gouda ongeveer 1,5 miljoen kubieke meter water in uit de Hollandsche IJssel. Bij verdere daling van de Rijnafvoer, zal de Hollandsche IJssel en het inlaatpunt in Gouda verzilten en zal de inlaat bij Gouda worden gestaakt.

Momenteel kan Rijnland alle gebruikers van voldoende en zoet water voorzien. Bij een verdere daling van de Rijnafvoer kan schaarste aan zoet water optreden. In een droogtedossier op de website van Rijnland wordt de laatste stand van zaken bijgehouden.

Foto

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.