Home

Nieuws 471 x bekeken

Extra zoet water voor West-Nederland

Leiden – Het rijk en een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap Rijnland, nemen maatregelen om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden. De oorzaak van het zoetwatertekort is de langdurige droogteperiode in heel West-Europa.

Door inzet van de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt zoet water meer bovenstrooms uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. ”Onder normale omstandigheden levert de Rijn meer dan genoeg water om in perioden van neerslagtekort aan de vraag te kunnen voldoen”, aldus Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland. ”Bij Gouda heeft Rijnland een inlaatpunt, waar rivierwater wordt binnengehaald uit de Hollandsche IJssel die weer door de Rijn wordt gevoed. De Hollandsche IJssel stroomt aan de westkant uiteindelijk in de Noordzee. Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater in Zwitserland, krijgt het zeewater door de verminderde tegendruk van boven, meer kans naar binnen te dringen. Als die indringing het inlaatpunt bij Gouda bereikt, dreigt verzilt water te worden ingelaten.”

De KWA zorgt voor een aanvoer van 6,9 kubieke meter per seconde. Dat betekent dat ter hoogte van Bodegraven 6.900 liter zoet water per seconde de boezem van Rijnland binnenkomt. Het waterschap Rijnland gebruikt dit water voor peilhandhaving. De duur van de KWA maatregel is moeilijk te voorspellen. Zolang de droogte aanhoudt en de aanvoer van zoet water beperkt is en er bij het inlaatpunt Gouda nog sprake is van verhoogd chloridehoudend water, blijft de maatregel van kracht.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.