Home

Nieuws 189 x bekeken

’Dijken moeten ruim 3 meter hoger’

Amsterdam – De maatregelen die op dit moment worden genomen om het risico op overstromingen door hoogwater in de grote rivieren te verkleinen, zijn ontoereikend. Als Nederland ook in 2050 droge voeten wil houden, moeten de dijken met 1,30 tot 3,30 meter omhoog.

Dat stelt aardwetenschapper Aline te Linde, die volgende week aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveert op een onderzoek naar het overstromingsrisico van de Rijn. Te Linde heeft nieuwe rekenmodellen ontwikkeld, waarmee veel nauwkeuriger is te schatten wat het effect van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkeling op de afvoer van de Rijn en de Waal is. De kans dat de Rijn bij Lobith in 2050 overstroomt, is volgens haar wel drie tot vijf keer groter dan in 2000 het geval was.

Te Linde heeft het overstromingsrisico voor het hele stroomgebied van de Rijn in ogenschouw genomen. Het overstromingsrisico is de kans op overstroming vermenigvuldigd met de gevolgen daarvan. Volgens haar neemt het overstromingsrisico in 2030 toe met 54 tot 230 procent. Voor driekwart komt dat door klimaatverandering met veel meer regen en vaker piekafvoeren als gevolg van smeltende sneeuw in de Alpen. Voor een kwart is de fikse toename van het risico het gevolg van sociaal-economische veranderingen en toenemende welvaart, waardoor er steeds meer gebouwd wordt langs de rivieren.

De Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, tegen de grens met Nederland, heeft het grootste overstromingsrisico, zegt Te Linde. In Duitsland wordt een veel lagere veiligheidsmarge voor waterkeringen aangehouden dan in Nederland. Voor Nederland is dat slecht nieuws, want als de Rijn in die deelstaat flink overstroomt, loopt het water ’via de achterdeur’ Nederland binnen.

De aardwetenschapper verwacht op basis van haar berekeningen dat piekafvoeren in de Rijn in 2050 gemiddeld 50 centimeter hoger zullen zijn dan nu. Dat gemiddelde kan variëren van enkele centimeters meer tot een waterstand van wel 1.37 meter hoger dan nu. De maatregelen die op dit moment worden uitgevoerd, verlagen de afvoer in de Rijn maar met 5 tot 13 centimeter, zodat het volgens Te Linde vrijwel onontkoombaar is om toch weer dijken te gaan verzwaren. Waterbeheerders in Nederland voelen daar op dit moment niet veel voor en zien meer heil in het graven van nevengeulen en het aanleggen van waterbergingsgebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.