Home

Nieuws 303 x bekeken

Christenunie wil macht multinationals beperken

Den Haag - In 2050 moet er sprake zijn van een in alle opzichte duurzame landbouw. Om dat te bereiken dient de rol van multinationals te worden verkleind, normen aangescherpt en het investeringsniveau op het boerenbedrijf opgeschroefd.

Dat staat in de duurzaamheidsbundel van het wetenschappelijk instituut van de Christenunie, die vanmiddag wordt aangeboden aan Herman Wijffels. Volgens de auteurs verkeren boeren in een ‘sinistere spagaat’, waarbij productie voor de wereldmarkt noopt tot het overschrijden van ethische grenzen. Zij vinden daarom dat de huidige koers van het beleid moet worden aangepast.

De duurzame landbouw berust op drie pijlers: economisch haalbaar, ecologisch houdbaar en sociaal aanvaardbaar. Dit houdt in dat boeren in staat moeten zijn hun bedrijf voort te zetten, maar daarbij wel het milieu zoveel mogelijk dienen te ontzien en bovendien rekening houden met het draagvlak in de samenleving.

Die laatste pijler biedt waarschijnlijk de meeste kansen op verduurzaming, stelt het instituut. Door de consument als partner te beschouwen en direct op zijn koopgedrag aan te spreken, kan de macht van grote ‘voedselimperia’ zoals Ahold, Unilver en Nestlé worden gebroken. “Het is niet juist om voor ons levensonderhoud grotendeels afhankelijk te zijn van verre voedselbronnen van multinationals met hun vele tussenschakels”, aldus de auteurs. Zij stellen voor producten te voorzien van een extra streepjescode met duurzaamheidsinformatie.

Dat wil niet zeggen dat er op het boerenbedrijf geen veranderingen hoeven plaats te hebben, integendeel. In 2050 is de boer vooral een verbrede boer, die voedselproductie combineert met kinderopvang, toerisme en educatie. Ook richt hij zich op groene grondstoffen, de productie van ‘alledaagse producten, vers van het veld’. Mineralenkringlopen zijn over 40 jaar gesloten, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder teruggebracht en de emissie van broeikasgassen beperkt.

Investeringen in milieu zijn echter duur, zo erkent de Christenunie. De overheid moet er daarom voor zorgen dat deze gecombineerd kunnen worden met de reguliere investeringsactiviteiten om de kosten te drukken. Op welke wijze dat kan worden bereikt, leggen de auteurs niet uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.