Home

Nieuws 238 x bekeken

3,1 miljoen verlies voor DLG in 2010

Utrecht – Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in 2010 een verlies geleden van 3,1 miljoen euro.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Het verlies is het gevolg van versnelde afschrijving van onder andere ICT-systemen. DLG had hiervoor fors geïnvesteerd, maar door de bezuinigingen krijgt de organisatie minder taken waardoor de investeringen niet terugverdiend kunnen worden.
Het resultaat van DLG behaald uit normale bedrijfsvoering bedraagt 1,5 miljoen euro.

DLG noemt 2010 een bewogen jaar.  ”De vorming van een nieuwe regering en het sluiten van een regeerakkoord hebben verstrekkende gevolgen voor de toekomst van DLG”, aldus de organisatie. De komende jaren is er fors minder geld beschikbaar voor natuurbeleid en daarnaast wordt er bezuinigd op overheidsinstellingen. De exacte bezuinigingen voor DLG moeten nog worden vastgesteld door het ministerie van ELI.

DLG verwacht dat het financiële resultaat ook de komende jaren onder druk zal blijven staan, omdat de opdrachtenportefeuille krimpt, maar de personeels- en huisvestingskosten niet direct evenredig meedalen. Bij DLG werken 1.371 mensen.

In 2010 heeft Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), onderdeel van DLG, circa 8.600 hectare gekocht en circa 9.200 hectare verkocht. De omvang van het grondbezit van BBL is daardoor in 2010 afgenomen. Dit komt doordat provincies meer gestuurd hebben op verkoop en uitruil van BBL- gronden dan in voorgaande jaren.

DLG heeft in totaal in 2010 in opdracht van provincies 109,8 miljoen euro uitgegeven voor de uitvoering van inrichtingswerken in het landelijk gebied. Dit is een afname ten opzichte van de 114,1 miljoen euro in 2009. De uitvoering van de inrichting van het landelijk gebied, is op ongeveer hetzelfde niveau gebleven als in 2009. In 2010 zijn twaalf (deel)inrichtingsprojecten met een totale oppervlakte van 52.852 hectare afgesloten. Dit is sinds 1992 het grootste oppervlakte aan afgesloten projecten binnen één jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.