Home

Nieuws 147 x bekeken

'Waterschappen krijgen zelfstandiger rol'

Den Haag - De rol van waterschappen in het waterbeheer wordt groter.

Dat blijkt volgens website Waterforum.nl uit een concept van het Bestuursakkoord Water waarover staatssecretaris Atsma, provincies, gemeentes en waterschappen het eens zouden zijn. De schappen krijgen meer zeggenschap over de waterveiligheid en hoeven waterbeheerplannen niet langer ter goedkeuring voor te leggen aan de provincies.

Belangrijk doel van het bestuursakkoord, met als titel 'Water met Vuur', is doelmatiger inzet van middelen. De 'doelmatigheidswinst' zou 750 miljoen euro per jaar zijn. De partijen streven ernaar de kostenstijgingen beperkt te houden, en de stijging van lokale lasten voor burgers en bedrijven gematigd te houden. Een nieuw belastingstelsel voor de schappen moet in 2014 in werking zijn.

Het akkoord maakt deel uit van een groter 'hoofdlijnenakkoord' tussen rijk en lagere overheden. De woordvoerster van de staatssecretaris geeft geen commentaar, maar bevestigt dat er binnenkort een definitief akkoord verwacht wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.