Home

Nieuws 179 x bekeken 1 reactie

Waterbeheer kan 750 miljoen euro goedkoper

Den Haag - Door intensiever samen te werken tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven kan het waterbeheer in Nederland goedkoper worden aangepakt.

Een nieuwe aanpak, waarvoor deze partijen donderdag kozen, kan in 2020 zelfs een structurele besparing van 750 miljoen euro opleveren. Dat vloeit voort uit het zogenoemde Bestuursakkoord Water, waarover deze overheden en instanties donderdag afspraken maakten. Doel van het akkoord is het beschermen van Nederland tegen overstromingen, een goede kwaliteit water en de beschikbaarheid van voldoende zoet water.

"De vijf samenwerkingspartners willen met minder kosten en minder bestuurlijke drukte Nederland droog en veilig houden'', aldus staatssecretaris Joop Atsma (Water) donderdag na de wekelijkse vergadering van de ministerraad.

Atsma deelt het waterbeheer in twee hoofdcategorieën in. Het tegengaan van wateroverlast en het zorgen voor voldoende zoet water valt onder de noemer watersysteem. Drinkwaterbereiding, riolering en waterzuivering vat hij samen als de waterketen. De besparing van 750 miljoen komt voor 450 miljoen uit de waterketen en het restant wordt bij het watersysteem behaald.

Rijk en waterschappen hebben onder meer afgesproken dat de aanleg en verbetering van de dijken en de duinen (primaire waterkeringen) niet langer alleen door het Rijk worden betaald. Voortaan nemen ze ieder de helft voor hun rekening.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ja, Nederland droog houden lukt iedereen op dit moment.... ;-)

Of registreer je om te kunnen reageren.