Home

Nieuws 179 x bekeken

Noord-Holland en Flevoland tegen akkoord Rijk

Haarlem - De provincies Noord-Holland en Flevoland weigeren een nieuw bestuursakkoord te ondertekenen met het Rijk.

Volgens de twee provincies staan er te veel financiële onduidelijkheden in, waardoor de provincies dreigen op te draaien voor de tekorten bij de rijksoverheid. Dat hebben Noord-Holland en Flevoland donderdag bekendgemaakt.

Later donderdagmiddag ondertekenen de rijksoverheid en vertegenwoordigers van lagere overheden zoals het Interprovinciaal Overleg (IPO) een onderhandelaarsakkoord, waarover de komende tijd provincies en gemeenten zich kunnen uitspreken. Noord-Holland en Flevoland voelen zich niet gebonden aan de overeenkomst. De dwarsliggende provincies hebben vooral bezwaren over wat er over natuur, landelijk gebied en jeugdzorg in het akkoord is opgenomen.

Noord-Holland is verder tegen een wettelijk maximum voor de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. In het bestuursakkoord is een maximum van 105 opcenten vastgelegd. Volgens Noord-Holland tast dit plan de vrijheid van provincies aan om de eigen huishouding financieel rond te krijgen.

De voornaamste reden voor Flevoland om het akkoord niet te tekenen, is dat de provincie nog in onderhandeling is met het kabinet over het natuurgebied Oostvaarderswold. Door nu te tekenen zou Flevoland haar onderhandelingspositie ernstig verzwakken en daardoor tientallen miljoenen euro's kunnen mislopen, zo stelt zij.

Het bestuursakkoord moet kabinetsplannen voor bezuinigingen en hervormingen op het terrein van onder meer de arbeidsmarkt, AWBZ, jeugdzorg, ruimte, natuur en water in goede banen leiden. Met de overheveling van budgetten onder de verschillende overheden is een bedrag gemoeid van ongeveer 8,5 miljard euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.