Home

Nieuws 567 x bekeken

Natuurboeren in APnl doen Bleker aanbod

Zwolle – De nieuwe koepelorganisatie voor agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer APnl is vrijdagmiddag in Zwolle van start gegaan met een aanbod aan staatssecretaris Bleker. De boeren en particulieren die in de organisatie verenigd zijn, willen graag meewerken aan het beheren van natuur zoals het kabinet dat wil.

Dat betekent minder pure natuur en vaker de combinatie van landbouw en natuur. Overname va gebieden die Staatsbosbeheer afstaat, is een van de mogelijkheden, aldus voorzitter Jos Roemaat.

APnl wil de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur buiten de EHS vergroten. Daarvoor vraagt het van de overheid minder regelgeving en meer verantwoordelijkheid voor deelnemende ondernemers. Verder zou het budget voor agrarisch en particulier natuurbeheer behouden moeten blijven, en moeten particulieren evenveel kans maken op het beheer van gebieden als de grote terreinbeheerders. Volgens Roemaat is financiering van het beheer uitsluitend uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid straks onvoldoende. ”Er zijn nieuwe financieringsvormen nodig.”

Verder wil APnl zich inspannen om de deelname aan agrarisch en particulier natuurbeheer te vergroten. De organisatie zegt ook te streven naar doelmatiger beheer. Nu zijn de uitvoeringskosten voor de overheid nog eenderde van de beheerkosten. APnl rekent zelf met 15 procent organisatiekosten.

Bleker reageert positief. De ideeën van APnl passen in zijn streven naar een alternatief voor de EHS. Hij wil af van de ’bikkelharde scheiding’ tussen pure natuur en productielandbouw. Hij wil daarbij de verantwoordelijkheid voor het beheer neerleggen bij organisaties in de gebieden zelf. Hij spreekt daarbij van gebieds- of streekautoriteiten en neemt de aloude Boermarken als voorbeeld. Moderne natuurverenigingen zouden die rol volgens APnl op zich kunnen nemen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.