Home

Nieuws 335 x bekeken

Kritiek op voorstel nieuwe energiebelasting

Brussel – De nieuwe energiebelasting die Eurocommissaris Algirdas Semeta van belastingen wil invoeren, is met gemengde gevoelens ontvangen. De Europese boerenorganisatie Copa Cogeca vreest dat het om een onaanvaardbare kostenverhoging voor de land- en tuinbouw gaat.

Ze wijst erop dat de energieprijzen sinds 1990 al met 57 procent zijn gestegen en dat energie al goed is voor 11 procent van de kosten in de landbouw tot 25 procent in de tuinbouw.

De Europese Commissie wil per 2013 overstappen op een nieuw belastingsysteem voor energie. Nieuw daarin is dat er een heffing komt op basis van CO2-uitstoot. Dat zal betekenen dat brandstoffen met relatief een hoge CO2-uitstoot, zoals diesel en kolen, duurder worden.

Semeta stelt een vaste CO2-belasting voor van 20 euro per ton. Daarnaast moet er een variabele belasting komen op basis van de energie-inhoud, te weten € 9,60 per gigajoule bij motorbrandstoffen en 15 cent per gigajoule voor verwarming. Omgerekend zou dit enkele centen per liter betekenen, een fractie van de huidige brandstofaccijns in Nederland.

De nieuwe richtlijn moet in 2013 ingaan, met een overgangsperiode tot 2023.

De huidige Europese richtlijn voor energiebelasting is volgens de commissie achterhaald en dringend aan wijziging toe. Hierin wordt namelijk geen rekening gehouden met de verschillen in energie-inhoud tussen de diverse brandstoffen. Nieuw is dat sectoren die nu niet onder de regels voor CO2-emissiehandel vallen, zoals de landbouw, straks toch met CO2-beperkingen te maken krijgen. In een toelichting maakt de commissaris nog wel melding van de mogelijkheid om de landbouw vrij te stellen, in geval van bijzondere maatregelen voor het milieu.

Voor biobrandstoffen betekent het voorstel een belastingverlaging. De accijns hierop wordt nu berekend op basis van volume, en niet van energie-inhoud. Biobrandstoffen hebben een lagere energieinhoud dan fossiele. Bovendien worden de biobrandstoffen vrijgesteld van de CO2-component in de nieuwe belasting, aldus de EU-commissaris.

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, heeft gemengde gevoelens over het voorstel. Hij acht een Europees debat over belastingen op energie nodig. Maar hij heeft zorgen dat het voorstel de belastingen ingewikkelder maakt.
Het is nog zeer de vraag of het commissievoorstel het haalt, want Groot-Brittannië en Duitsland zijn tegen. Andere landen hebben al een ’carbontax’, te weten Denemarken, Ierland, Finland en Zweden.

Of registreer je om te kunnen reageren.