Home

Nieuws 180 x bekeken

Kabinet scherpt regels arbeidsmigranten aan

Den Haag – Arbeidsmigranten die langer dan drie maanden in Nederland verblijven zonder uitzicht op werk, moeten het land uit.

Dat volgt uit een pakket maatregelen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) om de instroom van met name Oost- en Midden-Europese werkzoekenden te beperken. Hij vindt dat de komst van arbeidsmigranten veel problemen met zich meebrengt, zoals uitbuiting, overbewoning en een toenemende druk op sociale voorzieningen.

Op voorspraak van Kamp wil het kabinet de verblijfsvergunning intrekken van personen die langer dan één jaar en korter dan vijf in Nederland wonen en over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Daarvoor moeten wel eerst Europese regels worden aangepast.

Tevens neemt de regering maatregelen om ervoor te zorgen dat de bestaande inschrijvingsplicht beter wordt nageleefd en wordt samen met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, migrantenorganisaties en landen van herkomst betere voorlichting gegeven. Werkgevers die een te hoog percentage van het loon inhouden voor kosten voor huisvesting of vervoer kunnen straks rekenen op een boete.

Volgens Kamp is dit een ’robuust pakket’. Dat is ook nodig, stelt hij, want volgens de laatste cijfers verblijven er zo’n 200.000 arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europese lidstaten in Nederland. Dit aantal kan de komende jaren toenemen door het wegvallen van de verplichte tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije in 2014. In het najaar stuurt Kamp een kabinetsstandpunt over de tewerkstellingsvergunningen voor deze categorie naar de Tweede Kamer.

De meeste van deze nieuwe regels moeten in de loop van volgend jaar in werking treden. Vrijdagmiddag reageert LTO op de plannen van het kabinet.

Of registreer je om te kunnen reageren.