Home

Nieuws 319 x bekeken

Hoogleraren: agrarisch natuurbeheer herzien

Den Haag - Het agrarisch natuurbeheer is aan een drastische herziening toe.

Het geld moet ingezet worden op een kleiner maar kansrijker gebied. Er kunnen dan minder boeren aan deelnemen, maar de overblijvende boeren zullen met hogere vergoedingen tot een beter resultaat komen. Dat zeggen 79 hoogleraren in een open brief aan het kabinet over het natuurbeleid. De hoogleraren, verbonden aan diverse universiteiten in Nederland, pleiten ook voor een ruimtelijke differentiatie binnen de landbouw. Er moet verschil komen tussen gebieden met productielandbouw en gebieden met extensieve landbouw die in dienst staat van natuur en landschap. Ze wijzen erop dat in grote delen van Nederland natuurgebonden toerisme belangrijker is voor de economie dan de landbouw.

De hoogleraren waarschuwen het kabinet dat de voorgenomen bezuiniging op het natuurbeleid langdurig negatieve gevolgen zal hebben. "Wat in decennia is opgebouwd dreigt op zeer korte termijn teloor te gaan. Dat is niet alleen een enorme kapitaalsvernietiging, maar leidt ook tot verslechtering van de leefkwaliteit." Ze willen daartegen met klem protesteren.

De hoogleraren wijzen op de successen die het EHS-beleid sinds 1990 heeft opgeleverd. Het areaal natuur is vergroot, natuurgebieden zijn verbonden. Dit heeft bijgedragen aan de biodiversiteit. Diverse verdwenen diersoorten zijn teruggekomen, zoals de zeearend, de otter en de kraanvogel. Uitstel van de EHS is beter dan afstel, aldus de hoogleraren.

Of registreer je om te kunnen reageren.