Home

Nieuws 171 x bekeken

Groei aantal overwinterende ganzen stopt

Nijmegen - De groei van het aantal ganzen en zwanen dat in Nederland overwintert, is stilgevallen.

Bovendien zijn de aantallen eidereenden en zwarte zee-eenden in de Wadden- en de aangrenzende Noordzee fors gedaald, doordat er minder schelpdieren zijn door intensieve schelpdiervisserij. Aan de andere kant heeft herstel van droogvallende mosselbanken plaatselijk wel geleid tot opleving van het aantal eidereenden.

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft dat maandag laten weten naar aanleiding van een rapport over doortrekkende en overwinterende watervogels. Daarin staan de nieuwste gegevens over deze vogels. De informatie komt van ongeveer 1.500 vrijwilligers, verzameld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Nederland is met bijna vijf miljoen overwinterende watervogels een heel belangrijk gebied, ook als kruispunt van trekroutes.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.