Home

Nieuws 279 x bekeken

GGD Nederland wil meer sturing in veehouderij

Utrecht - Gezondheidsorganisatie GGD Nederland vindt dat ze meer sturing moet hebben op de problemen in de veehouderij.

GGD wil meer betrokken worden bij de discussies die van belang zijn voor de volksgezondheid, zoals antibioticagebruik en Q-koorts. "De GGD’en zijn onvoldoende in staat om de risico’s voor de volksgezondheid in te schatten omdat informatie uit de diersector ontbreekt. Zoals het niet bekend zijn van verschillen in antibioticagebruik per soort bedrijf, of en waar resistente bacteriën zich in het milieu bevinden en wat hiervan de risico’s zijn", zegt GGD Nederland.

De organisatie pleit voor een proactieve samenwerking tussen de dierlijke en humaan medische kolom, zodat er tijdig informatie kan worden uitgewisseld en verbanden kunnen worden gelegd.
GGD twijfelt of de aangekondigde reductiedoelstellingen van halvering van antibioticagebruik in 2013 ten opzichte van 2009 voldoende zijn om in alle sectoren de resistentieproblematiek voortvarend op te pakken. "We missen een gedegen onderbouwing van de gestelde reductiedoelen gerelateerd aan de specifieke problemen in verschillende diersoorten", aldus GGD Nederland. De organisatie geeft de problematiek rondom ESBL’s in de pluimveehouderij en MRSA’s in varkenshouderij als voorbeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.