Home

Nieuws 197 x bekeken

Frankrijk stelt voedselprijs en ontwikkeling centraal bij G20

Genève - Frankrijk zet als voorzitter van de G8 en G20 van machtige landen ontwikkelingshulp en dan met name verbetering van de infrastructuur en minder beweeglijke prijzen centraal.

Dat heeft de Franse minister van ontwikkeling Henri de Raincourt gezegd bij een briefing van leden van de VN-handels- en ontwikkelingsorganisatie UNCTAD. Volgens De Raincourt hebben hoge en beweeglijke prijzen voor voedsel en energie niet te onderschatten sociale en economische effecten. De diepte van de problematiek onthult volgens De Raincourt de noodzaak een "economische wereld" op te bouwen die gebaseerd is op andere principes en waarden.

Bij het vormen van een nieuw economisch systeem moet, voor het eerst in de geschiedenis, ontwikkeling volgens de Fransman centraal staan. De opmerking is een indirecte sneer naar de WTO. In 2001 startten WTO-onderhandelingen voor een nieuw wereldhandelsverdrag met als uitgangspunt het versterken van de positie van ontwikkelingslanden in het handelssysteem.

"Als we duurzame groei willen, moeten de voordelen van de groei worden gedeeld." De Raincourt wees op het belang van UNCTAD. "De G20 kan geen ontwikkelingsagenda opstellen. Dat is de job van de Verenigde Naties. De lidstaten van de G20 zijn in de eerste plaats en voornamelijk lid van de Verenigde Naties."

De Raincourt noemde beweeglijke prijzen voor voedsel en energie een bom onder niet alleen economisch herstel, maar ook sociale vrede. De "sociale dimensie" aan globalisering, op te vatten als internationale arbeidsdeling, mag niet langer uit het oog verloren worden, zei de minister. Om bedrijven en mensen een betere positie te geven, stelt De Raincourt voor een aantal "showcase" infrastructurele projecten in Afrika op te zetten.

Nu zijn het nog vooral de Chinezen die infrastructuur aanleggen in ruil voor bijvoorbeeld aardolie. Secretaris-generaal Supachai Panitchpakdi van UNCTAD prees de voordracht van De Raincourt en zei dat zijn organisatie speciale aandacht heeft voor kapitaalstromen in algemene zin, en in relatie tot de voedselmarkten.

Of registreer je om te kunnen reageren.