Home

Nieuws 168 x bekeken

'Droogte pas over paar weken een probleem'

Venlo - Waterschappen in kwetsbare provincies zijn alert op de droogte, maar van een moeilijke situatie voor agrariërs is volgens hen nog lang geen sprake.

Telers van wintertarwe, wintergerst en koolzaad beregenen met name in Midden- en Noord-Limburg, maar voor de meeste boeren is het ideaal zaaiweer. Agrariërs in het werkgebied van de waterschappen Peel en Maasvallei en Aa en Maas hebben vaak het eerste last van droogte. Een woordvoerder van Aa en Maas denkt dat alleen als de droogte nog twee weken aanhoudt, telers in de problemen kunnen komen. "De situatie is nog zeker niet zorgwekkend." De collega’s van Vallei en Eem houden waterpeilen extra goed bij, maar zijn nog verre van bezorgd. Alleen wintergewassen kunnen wel wat water gebruiken maar ook hier is de situatie niet problematisch, aldus een woordvoerder. Er is in de winter relatief veel regen en sneeuw gevallen waardoor in de ondergrond veel water zit. Er wordt beregend in het gebied met hogere zandgronden, bij Deurne, Helmond en Gemert. Hier zijn ook stuwen tot boven het zomerpeil gezet.

Waterschap Peel en Maasvallei doet ook een oproep aan agrariërs om stuwen hoog te zetten zodat water vastgehouden kan worden. Het werkgebied, Noord- en Midden-Limburg, telt circa 1.000 stuwen in boerensloten. Agrariërs wordt tevens gevraagd om hun peilgestuurde drainage op het zomerpeil te zetten. Hierdoor stijgt de grondwaterstand.

"Het waterschap is zeer alert op waterpeilen in de hoofdbeken", aldus een woordvoerder van het waterschap. Het waterschap telt 16 hoofdbeken. "Wanneer drie van deze hoofdbeken onder de basisafvoer van water zitten, nemen we maatregelen. In sommige gevallen kan water uit de Maas worden ingebracht." Waar dat niet kan, wordt het beschikbare water beter over percelen verdeeld. Tot nu toe zit één hoofdbeek onder de basisafvoer. Telers van onder andere tulpen en graan beregenen reeds in het Limburgse. Nu wordt het water vooral aan de grond onttrokken, aldus een woordvoerder. Zo’n 600 agrariërs hebben een vergunning om ook het oppervlaktewater aan te spreken.

Of registreer je om te kunnen reageren.