Home

Nieuws 2785 x bekeken

Btw-advies over verkoop bouwgrond door agrariër

Luxemburg - Een Poolse rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over btw bij de verkoop van bouwgrond. De Advocaat-generaal heeft advies aan het Hof uitgebracht.

Een landbouwer is volgens de Advocaat-generaal btw verschuldigd over de verkoop van percelen landbouwgrond waarop huizen mogen worden gebouwd. Dat de landbouwer niet btw-plichtig is voor zijn agrarische activiteiten speelt hierbij geen rol.

De btw is een Europese belasting. Daarom heeft de vraag van de Poolse rechter ook invloed op de heffing van btw in Nederland.

Kort samengevat zijn de aan het Europese Hof voorgelegde vragen de volgende: De heer Słaby verwerft in 1996 landbouwgrond om landbouwactiviteiten te verrichten. In 1997 wordt de bestemming van de grond gewijzigd tot terrein bestemd voor de bouw van vakantiewoningen. Słaby brengt de grond over naar zijn privévermogen en splitst het perceel in 64 percelen die hij ter verkoop aanbiedt. In 2000 wordt het eerste perceel verkocht. Volgens de Poolse fiscus is Słaby btw-plichtig en moet hij btw in rekening brengen bij de verkoop van de percelen.

Het echtpaar Kuć is onderworpen aan de btw-landbouwregeling. Een deel van de grond waarop het echtpaar zijn onderneming uitoefent wordt door een bestemmingswijziging bestemd voor de bouw van woon- en dienstenfaciliteiten. Het echtpaar verkoopt sinds 2004 grond van die grond. Volgens de Poolse fiscus is de verkoop van de percelen btw-plichtig.

De Poolse rechter heeft in de zaken Słaby en Kuć prejudiciële vragen gesteld. Advocaat-generaal Mazák concludeert in de zaak Słaby dat de Poolse rechter moet beoordelen of de exploitatie van het betrokken goed in de vorm van opeenvolgend verkoop is verricht om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.

Hierbij dient de rechter dan rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aanwijzingen voor het voornemen deze transacties bij herhaling te verrichten. In de zaak Kuć concludeert de Advocaat-generaal dat de normale btw-regeling van toepassing is op de verkoop van de tot de landbouwgrond behorende percelen, ondanks het feit dat de btw-landbouwregeling van toepassing is op de verkoper.

Meer informatie: Advocaat-Generaal HvJ EU, 12 april 2011, nr. C-180/10 en C-181/10

Of registreer je om te kunnen reageren.