Home

Nieuws 293 x bekeken

13 van de 27 EU-lidstaten negatief over genetische modificatie

Brussel – 13 van de 27 lidstaten van de EU beoordeelt de sociaal-economische impact van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen negatief. Dat schrijft de Europese Commissie.

De Commissie stelt louter vast dat er weerstand in de maatschappij en wetenschappelijke gemeenschap is, maar maakt niet inzichtelijk tot welke kosten de teelt al geleid heeft, en welke kosten opduiken bij toenemende teelt.

In 2008 vroeg de Raad van Europese milieuministers de Europese Commissie in kaart te brengen welke sociaal-economische kosten worden gemaakt door de teelt van GMO, en welke kosten erbij zoude komen bij toenemende teelt. De Commissie concludeert nu in een rapport dat de EU een ”uitvoerig juridisch raamwerk voor de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen” kent.

Daarnaast stelt de Commissie vast dat de teelt en toelatingsprocedure ”discussie en vragen oproept in de maatschappij en wetenschappelijke gemeenschap.” Tenslotte schrijft de Commissie dat de toelatingsprocedure moet worden versneld en verbeterd. Details worden niet genoemd. De Europese Commissie heeft eerder voorgesteld landen en zelfs deelstaten het recht te verlenen de teelt van GMO-gewassen te weigeren, mogelijk zelfs op andere dan puur wetenschappelijke gronden.

Veel preciezer kan de situatie volgens de Commissie niet worden geanalyseerd omdat er onvoldoende cijfers bekend zijn. In de EU werden vorig jaar slechts op 100.000 hectare genetisch gemodificeerde gewassen verbouwd. Wereldwijd is het areaal 134 miljoen hectare. Volgens de grote zaadfirma’s is het Europese anti-GMO beleid achterhaald. De EU is met Japan zo ongeveer de enige grote markt waar GMO-gewassen niet geteeld mogen worden. Het Europese hooggerechtshof oordeelde eerder ook dat lidstaten in een aantal gevallen de teelt van varianten hebben verboden zonder de daarvoor benodigde procedure goed af te ronden.

Het rapport is door het ontbreken van cijfers volkomen betekenisloos, aldus de Europese afdeling van de internationale belangenorganisatie voor de biologische sector, IFOAM. Ook Eurocommissaris John Dalli van volksgezondheid noemt het ontbreken van harde cijfers ”ongelukkig”, vooral gezien de duidelijke vraagstelling vanuit de lidstaten. IFOAM is wel blij dat überhaupt een keer gekeken is naar de sociaal-economische impact.

”Consumenten willen hun recht uitoefenen om GMO-vrije voeding te kiezen, en de voedselsector beantwoordt de vraag”, aldus IFOAM’s EU-voorzitter Christopher Stopes. ”De echte last van kosten komt terecht bij de GMO-vrije producenten en de situatie is ontoelaatbaar.” Volgens de IFOAM, die desgevraagd geen rekensom kan overleggen, zouden de kosten reeds zijn opgelopen tot ”vele miljoenen euro’s.” De GMO-vrije sector heeft moeite zich te vrijwaren van besmetting door GMO-zaden en planten.

IFOAM pleit daarom voor een betere juridische basis die de boeren en voedingsconcerns beschermt. Het betreft volgens de organisatie vaak kleinere bedrijven met relatief veel arbeid. De Spaanse afdeling van IFOAM stelt bovendien dat een fors aantal telers van biologische mais reeds hun teelt hebben opgegeven doordat zij hun bio-certificaat door besmetting vanuit percelen van aangrenzende boeren niet langer waar kon maken. Deze conclusie staat overigens haaks op wat het Spaanse ministerie van landbouw schrijft in haar bijdrage aan het document van de Europese Commissie.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.