Home

Nieuws 197 x bekeken

Rekenkamer pleit voor verbeteringen toezicht vleesimport

Brussel – Aan het EU-toezicht op de import van vlees valt nog veel te verbeteren. Toch is er geen reden tot zorg, concludeert de Europese Rekenkamer in een woensdag gepubliceerd rapport.

Sinds 2006 werkt Europa met een nieuw systeem voor de controle op vleesimporten. Hoewel die regels dus al vijf jaar van kracht zijn, blijken nog niet alle afgesproken maatregelen van kracht. Zo heeft de Europese Commissie verzuimd enkele veterinaire overeenkomsten met derde landen te herzien. Een aantal van die landen, waaronder Canada en Nieuw-Zeeland, hebben het aantal grenscontroles op vlees drastisch verminderd zonder daar een goede reden voor op te geven.

Een tweede zwakke schakel is dat nog niet alle lidstaten dezelfde computersoftware gebruiken voor het invoeren van gegevens over transporten. Nederland, Spanje en Duitsland geven de voorkeur aan een eigen systeem boven het gemeenschappelijke programma Traces. De Rekenkamer vindt dat de data-invoer zo snel mogelijk moet worden geharmoniseerd.

Niettemin geven de onderzoekers aan dat het Europese beleid effectief is. Hoewel risico’s nooit geheel zijn uit te sluiten, is er sprake van een goed functionerend systeem. Fraude komt volgens de Rekenkamer nauwelijks voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.