Home

Nieuws 170 x bekeken

Proefprojecten groenblauwe diensten eindelijk van start

Den Haag – De proefprojecten rond de beloning van diensten op het vlak van landschaps- en waterbeheer (groene en blauwe diensten) kunnen eindelijk beginnen.

Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) heeft de subsidieregeling hiervoor opengesteld.

In totaal is 2,75 miljoen euro beschikbaar voor projecten in vier aangewezen gebieden: Oost-Groningen; de Noordelijke Friese Wouden, Laag Holland (boven Amsterdam) en rond Winterswijk in de Achterhoek. Samenwerkingsverbanden van ten minste tien agrarische bedrijven kunnen van 15 tot en met 29 maart een subsidieaanvraag indienen.

De proefprojecten zijn bedoeld om ervaring op te doen met het belonen van boeren voor maatschappelijke diensten; verondersteld wordt dat het zeer lastig is om een dergelijke beloning ’uit de markt te halen’. Het kabinet wil deze ervaringen gebruiken bij de discussie over de hervorming van het Europees landbouwbeleid.

Als maatschappelijke taken merkt Bleker onder meer aan: het terugdringen van de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen, het verbeteren van bodemleven, natuur- en landschapsbeheer, het tegengaan van verdroging en waterbeheer.

Blekers voorganger Gerda Verburg had al in april 2009 geld gereserveerd voor de proefprojecten, binnen het EU-plattelandsbudget (tweede pijler). De projecten liepen vertraging op door onenigheid tussen de provincies en het ministerie over wie meebetaalt, het rijk of de provincie.

Of registreer je om te kunnen reageren.