Home

Nieuws 167 x bekeken

Juridische actie tegen Bleker om EHS

Beek-Ubbergen – Nederland moet rekenen op juridische stappen als staatssecretaris Henk Bleker zijn voornemen voortzet om de ecologische hoofdstructuur (EHS) niet te voltooien.

De vereniging Das en Boom heeft juristen ingeschakeld om een klacht voor te bereiden die kan voeren tot het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en de Raad van Europa in Straatsburg.

Jaap Dirkmaat van Das en Boom zegt dat Nederland internationale verdragen voor de bescherming van bedreigde flora en fauna aan zijn laars lapt en zich bovendien niet houdt aan regels binnen de Europese Unie. Volgens Dirkmaat blijkt uit uitlatingen van Bleker dat de staatssecretaris niet uitsluitend om bezuinigingsredenen beknibbelt op de ecologische hoofdstructuur. Dirkmaat noemt dat kwalijk, omdat de bewindsman dan willens en wetens internationale verplichtingen overtreedt.

Das en Boom heeft geprobeerd medestanders te vinden bij natuur- en milieuorganisaties, maar die laten het er volgens Dirkmaat te veel bij zitten. Een uitvoerige brief van Das en Boom aan Bleker is ook naar de natuurorganisaties en politieke partijen gegaan. Dirkmaat betoogt dat Nederland niet onder haar verplichting uitkan om bedreigde flora en fauna te beschermen. Daar horen ook verbindingszones bij, die Bleker nu heeft geschrapt.

”Als je de otter introduceert, maar je zorgt niet voor natuurlijke verbindingszones, dan sterft die net zo snel weer uit.” Andere soorten waar Nederland extra zorg voor moet dragen zijn de grutto en de Noorse woelmuis die vooral of uitsluitend in Nederland voorkomen.

Dirkmaat zegt dat de overheid veel te weinig werk maakt van het particulier natuurbeheer. ”De boeren kregen wel een klein beetje geld, maar in feite is er sprake van een uitsterfbeleid voor de boeren, omdat ze zich niet verder kunnen ontwikkelen. Als je echt stappen wilt maken moet je onteigenen, zoals je dat ook voor de Betuwelijn doet. Maar kennelijk vinden we natuur niet zo belangrijk als de Betuwelijn.”

Als Nederland haar verplichtingen niet nakomt kan dat uiteindelijk leiden tot een boete van 200.000 euro per dag per diersoort. ”Dan weet ik een betere manier van bezuinigen”, zegt Dirkmaat.
Het ministerie kon woensdag nog niet reageren op de brief van Das en Boom.

Of registreer je om te kunnen reageren.