Home

Nieuws 197 x bekeken

Initiatiefwet verruiming regels mededinging weer ingediend

Den Haag – VVD, CDA en PvdA hebben hun initiatiefwet voor het verruimen van de mededingingsregels opnieuw ingediend. Het voorstel regelt dat de grens (’bagatel’) voor het maken van prijs- en productafspraken komt te liggen op 10 procent marktaandeel. Nu is dat nog 5 procent.

Het voorstel is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar kan ook uitkomst bieden voor de land- en tuinbouw, aldus de indieners.

De initiatiefwet werd in 2009 al aangenomen door zowel Tweede als Eerste Kamer. Toenmalig minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) weigerde de wet destijds echter te tekenen, omdat ze meende dat deze in strijd was met Europese regelgeving.

Daarom hebben de drie partijen nu een bepaling toegevoegd waarin deze strijdigheid expliciet wordt ontkend. De samenwerking tussen bedrijven mag daarbij niet grensoverschrijdend zijn.
De huidige minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, zou geen problemen hebben met het wetsvoorstel, dat naar verwachting nog voor de zomer afgehandeld kan zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.