Home

Nieuws 283 x bekeken 1 reactie

Gezondheid en welzijn dier niet slechter op groot bedrijf

Den Haag - Grotere bedrijven realiseren economisch betere resultaten, maar de schaalvoordelen vlakken af bij de huidige organisatie en stand van de techniek. Dat concludeert het landbouweconomisch instituut LEI in een studie naar de effecten van schaalvergroting.

De gezondheid en het welzijn van de dieren is op de grotere bedrijven groter of gelijk aan dat van dieren op kleinere bedrijven. Bij grootschalige melkveebedrijven worden koeien minder vaak geweid, maar grotere bedrijven hebben wel meer geïnvesteerd in duurzame, diervriendelijke stallen. De omvang van het bedrijf heeft geen effect op de gezondheid van het melkvee. Bij vleeskuikens heeft de bedrijfsomvang geen effect op de directe fysieke en sociale omgeving van de kuikens, omdat de stalomvang overal vrijwel gelijk is. Grote bedrijven hebben meer stallen. Het uitvalspercentage is op grotere bedrijven niet groter dan op kleinere bedrijven. Voor varkensbedrijven is geen onderscheid te maken op het gebied van dierenwelzijn op grote en kleine bedrijven: dit hangt meer af van het stalsysteem. “De gezondheid op grotere bedrijven is gemiddeld eerder beter dan slechter”, aldus LEI. De uitval van biggen is lager op grotere bedrijven.

Door de intensiviteit van de grotere bedrijven veroorzaken ze een grotere milieubelasting. Tegelijkertijd investeren de grotere bedrijven eerder in milieumaatregelen. LEI constateert dat investeringen in de aanpassing van stallen, bijvoorbeeld om ammoniakemissie te reduceren, tot schaalvergroting kan leiden. Dergelijke investeringen zijn alleen rendabel te maken bij uitbreiding van de productie. Dat geldt ook voor investeringen voor verbetering van het dierenwelzijn.
Het effect van schaalvergroting in de veehouderij voor het landschap is moeilijk te kwantificeren.  “Het gaat vooral om de inpasbaarheid van de stal in het landschap dan om de omvang van het bedrijf”, concludeert LEI.

Grotere bedrijven hebben een hogere arbeidsproductiviteit, zijn moderner ingericht en lopen een groter financieel risico. Ook hebben deze bedrijven vaker een bedrijfsopvolger. Het opleidingsniveau van de ondernemers is gemiddeld ook hoger.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Nieuwe innovatieve ontwikkelingen die de totale gezondheid dienen en grote investeringen vergen, kunnen wellicht alleen bij boven gemiddelde ondernemingen.Ik realiceer me gelijk dat deze reactie voor een goed verstaander voldoende is maar anderzijds ook veel vraagtekens op zal roepen.

Of registreer je om te kunnen reageren.