Home

Nieuws 171 x bekeken

Drentse organisaties eisen investeringen in platteland

Assen – Drentse landbouw- en natuurorganisaties pleiten voor de voortzetting van investeringen in het platteland. Ze maken zich zorgen om de ”ingrijpende” bezuinigingen. Om hun oproep kracht bij te zetten overhandigden ze een ”Groenmanifest” aan de Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar.

De organisaties stellen voor de Ecologische Hoofdstructuur in aangepaste vorm en met een langer tijdspad toch af te maken. Hierdoor ontstaat volgens hen een wat compacter maar wel degelijk netwerk van natuurgebieden. De Drentse landbouw- en natuurorganisaties stellen voor om 2.500 hectare minder nieuwe natuur en natuurverbindingen aan te leggen dan oorspronkelijk begroot.

De manifestpartners vinden dat de robuuste verbindingszones van Zuidwolde en Wapserveense Aa en de daarmee samenhangende hectares kunnen vervallen. Via gebiedsontwikkeling en waterbeleid kunnen deze als een gewone natuurverbinding worden ontwikkeld. De robuuste verbindingszones van de Hunze en Eelder- en Peizermaden zijn bijna af en voor de natuur cruciaal, aldus de organisaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.