Home

Nieuws 200 x bekeken 1 reactie

De dagbladen over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen

Rijswijk - De Nederlandse kiezers hebben er blijk van gegeven geen behoefte te hebben aan een scherpe tweedeling tussen links en rechts, schrijft Trouw.

De uitspraak van de kiezer dwingt het kabinet tot matiging van het beleid. Volgens de krant komt het er op neer dat Rutte en zijn ministers zich nog meer als een minderheidskabinet moet gaan gedragen, dat wil zeggen op zoek naar een breder draagvlak.

De Volkskrant richt de blik op het CDA: de crisis in de partij is uitzichtloos. De partij ontbeert een leider en een koers. ,,Premier Rutte zal het ontbindingsproces van zijn coalitiepartner met grote zorg volgen. Als de CDA-top wankelt, wankelt ook zijn kabinet.'' Het CDA hoopte met kabinetsdeelname de PVV in te kapselen en zo het verval van de populisten in te zetten, maar het omgekeerde gebeurt: niet de PVV, maar het CDA is in verval. ,,Dat was precies waarvoor dissidenten als de oud-ministers Klink en Hirsch Ballin in het najaar waarschuwden.''

Rutte kan zijn borst nat maken, schrijft het AD. Het politieke landschap lijkt sinds woensdag nog diffuser dan het al was. Noch het linker- noch het rechterblok heeft een overtuigende meerderheid. De kans bestaat dat Rutte straks voor elk van zijn wetsvoorstellen met een andere oppositiepartij zaken moet doen voor voldoende steun. Het AD voorspelt dat vooral omstreden wetsvoorstellen uit de koker van de PVV het niet zullen halen in de Eerste Kamer. ,,Dan heeft het voor Wilders geen zin meer het kabinet nog langer te gedogen.''

De Telegraaf ziet dat de bezuinigingsagenda van 18 miljard van het kabinet gevaar loopt. ,,Het minderheidskabinet leeft tussen hoop en vrees nu VVD, CDA en PVV op een minderheid lijken af te stevenen in de Eerste Kamer.'' De krant meent dat dit vooral slecht nieuws is voor de PVV. ,,De partij van Wilders heeft als gedoogpartner harde afspraken bedongen op het gebied van immigratie en veiligheid. Deze agenda zou nu voor een deel kunnen worden geblokkeerd.''

Eén reactie

  • no-profile-image

    Rutte nam bewust risico om met het krimpende cda en een we bepalen zelf wel of we wel of niet bij het kabinet horen pvv een dusdanige wankele basis dat het nog maar de vraag is of er in de eerste kamer voldoende draagvlak voor het kabinet zal zijn.
    Politiek zou het nog wel eens een periode kunnen gaan ontstaan dat de politici echt aan de gang gaan en daarmee zinnig bezig gaan zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.