Home

Nieuws 266 x bekeken

Vertrouwelijk rapport basis voor nieuw LTO Nederland

Doetinchem - De intensievere samenwerking binnen LTO Nederland is mede gebaseerd op adviezen van oud-ministers Cees Veerman en Pieter Winsemius.

Het vertrouwelijke rapport van beide adviseurs omvat drie pagina’s die Boerderij in bezit heeft, de beide adviseurs noemen zich daarin ‘De Consiglieri’, letterlijk vertaald 'de raadgevers'. De belangrijkste onderdelen zijn in lijn met de nieuwe opzet voor LTO Nederland. In de eerste plaats de vijf centrale thema’s waarop LTO Nederland de komende jaren gaat inzetten.
Ook de vernieuwde bestuurlijk opzet van LTO Nederland met een federatiebestuur en federatieraad komt één op één uit het advies, net als de nieuwe functie van algemeen directeur binnen LTO Nederland.

In het advies staat verder nog een algemene opmerking die niet in de eind januari gepubliceerde nieuwe opzet is vermeld. Volgens de beide adviseurs is het huidige Haagse kantoorpand niet representatief genoeg. Veerman en Winsemius adviseren om ‘een locatie te betrekken met meer allure en uitstraling’.
Wat er niet instaat, en wel werd verwacht, is een voorstel richting fusie van de drie regionale LTO-organisaties. De regionale organisaties blijven in grote lijn in de huidige vorm bestaan, het woord fusie komt in het rapport niet voor.

Door de nieuwe structuur worden voorzitter Albert Jan Maat en de nog te benoemen algemeen directeur van LTO Nederland veel meer dan nu de centrale spil. Maat wordt voorzitter van het federatiebestuur waarin ook de drie regionale voorzitters zitten met als secretaris de algemeen directeur.
Verder wordt Maat voorzitter zonder stemrecht van de federatieraad die het beleid van LTO Nederland vast gaat stellen met daarin vertegenwoordigers vanuit de drie regionale afdelingen en de sectorvakgroepen.
De algemeen directeur wordt behalve secretaris van het federatiebestuur, voorzitter van het directieoverleg met daarin ook de directeuren van de drie regionale organisaties. De directeur moet volgens het advies ook de link worden tussen LTO en agribusiness.

Foto

Boerderij

Of registreer je om te kunnen reageren.