Home

Nieuws 175 x bekeken

Tuinbouw wil meer uit zonne-energie halen

Zoetermeer – De glastuinbouw moet meer uit zonne-energie halen om aan de energiedoelstellingen voor 2020 te voldoen.

De bestaande techniek om met de semi-gesloten kas zonnewarmte te oogsten is maar voor een beperkt aantal teelten interessant. Wageningen Universiteit wil een strategische verkenning naar zonne-energie uitvoeren met het landbouweconomisch instituut LEI, blijkt uit stukken van de sectorcommissie energie van het Productschap Tuinbouw.

Daarvoor is ruim een ton aan onderzoeksbudget nodig. Die impuls is nodig om in 2020 de doelstelling van 20 procent duurzame energie te bereiken.

Zo moeten onderzoekers nieuwe methodes in kaart brengen om zonne-energie te benutten, maar ook de mogelijke effecten op de teelt door bestaande technieken in kaart brengen. Nieuwe opties die bekeken worden zijn zonneboilers op bedrijfsruimten of onder wegen en parkeerplaatsen, of zonnewamte uit oppervlaktewater.

Het onderzoek staat los van bestaand onderzoek naar electriciteitsproductie via zonne-energie. Daarvoor zijn twee kasmodellen in onderzoek (Fresnelkas en Elkas).

Of registreer je om te kunnen reageren.