Home

Nieuws 189 x bekeken

Sybe Schaap: niet erg als wat natuur verdwijnt

Meppel - Het natuurbeleid is aan herijking toe. De ambities zijn niet haalbaar en niet betaalbaar. Dit betoogde Sybe Schaap, oud voorzitter van de Unie van Waterschappen, en senator voor de VVD op het congres 'Land van morgen' over de toekomst van het platteland.

"Het is niet erg als er ook wat natuur verdwijnt", oordeelt hij. Volgens Schaap is het beleid vaak te defensief, slechts gericht op behoud. "Natura 2000-gebieden zijn verworden tot bedreigde oases", stelt hij. Hij ziet natuur meer als deel van het cultuurlandschap.

Directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten tornt niet zozeer meer aan uitstel van realisatie van de EHS in 2018. "Als er minder geld is, moet je bijstellen. Maar er is nu veel onduidelijkheid, onzekerheid over plannen en beheer. Staatssecretaris Henk Bleker moet daar eerst helderheid over verschaffen. Sommige plannen zijn in de afrondende fase. Bedrijven willen zich ontwikkelen. Bleker kan daarna tijd nemen voor herijking van het natuurbeleid."

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.