Home

Nieuws 237 x bekeken

Roep om diervriendelijke muskusratbestrijding

Den Haag - De Dierenbescherming, Bont voor Dieren en Faunabescherming roepen de waterschappen op te stoppen met het doden van muskusratten. Zij hebben die een rapport aangeboden, waarin diervriendelijke methoden staan beschreven om waterkeringen te beschermen tegen eventuele schade door muskusratten.

Dat staat in het ledenblad Dier van de Dierenbescherming, dat donderdag uitkomt. Om hun initiatief kracht bij te zetten, zijn de organisaties een petitie begonnen, die over enige tijd aan de waterschappen zal worden aangeboden.

Waterschappen doden muskus- en ook beverratten omdat die een risico zouden vormen voor de waterveiligheid. De dieren graven gangen en maken holen in dijken en oevers. Deze kunnen daardoor inzakken.

De vangst gebeurt door middel van onderwatervallen, waardoor de dieren verdrinken. Niet alleen muskusratten komen zo aan hun einde, maar ook andere dieren, zoals eenden en waterhoentjes, Ook vissen sterven in de vallen.

Volgens de drie organisaties is de noodzaak van het doden van muskusratten nooit wetenschappelijk bewezen, omdat niet zeker is dat er een verband is tussen het aantal muskusratten en de hoeveelheid schade aan waterkeringen. Daarbij komt dat er ook geen wetenschappelijk bewijs is dat stoppen met de bestrijding betekent dat het aantal muskusratten explosief zal toenemen.

Als alternatieven geven zij aanpassing van dijken, waardoor muskusratten en andere dieren die schade kunnen veroorzaken niet meer kunnen graven. Zo kan gebruik worden gemaakt van beton of rasters in de dijk. Daarnaast kan de toestand van waterkeringen in de gaten worden gehouden met bijvoorbeeld sensoren.

De drie organisaties stellen voor de alternatieven te testen in een reeks proeven, over het land verspreid. In de kwetsbare gebieden waar overstromingen zouden kunnen optreden, moeten de waterkeringen worden aangepast. In natuurgebieden en plekken waar de rivier de ruimte krijgt, hoeven de muskusratten niet meer te worden bestreden.

Omdat niet bekend is hoeveel schade de muskusratten veroorzaken, is Groningen bijna twee jaar geleden begonnen met een proef waarbij de dieren niet langer worden bestreden. De provincie wil duidelijk krijgen in hoeverre zij schade veroorzaken, als ze niet worden gevangen. Ook moet de proef een beeld geven van de ontwikkeling van de populatie.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.