Home

Nieuws 231 x bekeken

Pact landen rond Nederland dwingt GMO-aanpassing af

Brussel – De Europese Commissie werkt aan een herziening van de regels van gemeenschappelijke marktordening (GMO).

Dat doet de Commissie onder druk van landen als Nederland, België, Duitsland, Engeland en Denemarken. In deze landen werden de afgelopen jaren misstanden geconstateerd door auditoren van de Europese Commissie, maar die waren gebaseerd op verschillende interpretaties van de GMO-regels.

Volgens Guy Lambrechts, GMO-coördinator van het Vlaamse ministerie van landbouw, moeten de herzieningsvoorstellen een einde maken aan de verschillende interpretaties van dezelfde regels. De aanpassingen komen vooral tegemoet aan de interpretatie door Noordwest-Europese landen.
Zo wordt duidelijker omschreven in de herziening onder welke voorwaarden een telersvereniging activiteiten kan outsourcen, ook aan leden. Ook de verkoop door dochterorganisaties leidde in de praktijk tot discussies met auditoren van de Europese Commissie. De herziene tekst moet ook hierin meer duidelijk maken.

Verder moet de tekst meer duidelijkheid verschaffen over de eigendomsrechten van via GMO-gelden aangeschafte goederen. Dat is vooral belangrijk bij uittredende leden. ”De commissie probeert op deze wijze grijze gebieden weg te werken.”

Ook wil de commissie duidelijk aangeven wat de regels van bijkopen zijn. Handel tussen erkende telersverenigingen moet niet meetellen in berekeningen voor bijkopen. Een telersvereniging moet minstens 50 procent eigen product verkopen om de GMO-erkenning te verkrijgen. De Nederlandse koepel voor afzetorganisaties DPA wil niet reageren op de voorstellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.