Home

Nieuws 220 x bekeken

LTO Nederland: liever ruimte voor 100 bedrijven dan megastal

Den Haag – LTO Nederland is bang dat de maatschappelijke discussie over megastallen ten koste gaat van de ontwikkeling van gezinsbedrijven.

De belangenorganisatie ziet niets in een moratorium op megastallen en per bedrijf wordt gekeken of een grotere omvang wenselijk is.

”We zien liever duizend bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen, dan de vestiging van een megastal”, aldus voorzitter Albert Jan Maat. In de praktijk is onduidelijk wat onder een megastal wordt verstaan, en vaak betreft het gewone gezinsbedrijven met hooguit één of twee medewerkers. De bedrijven staan door de regelgeving voor Natura-2000-gebieden nu bedrijfseconomisch stil. Daarmee staat ook verduurzaming bij deze bedrijven stil.

De grens van 300 NGE die in de Tweede Kamer is genoemd is volgens Gerard van ’t Klooster, coördinator Ruimtelijke Ordening van LTO Nederland, niet reëel. ”Je praat dan over een bedrijf met misschien 7.000 of 8.000 vleesvarkens, of 200 melkkoeien. Dat is niet overdreven groot. Een groter bedrijf kan juist wel duurzamer geleid zijn dan een kleiner bedrijf.”

Volgens Maat zijn maar 3 procent van de bedrijven ”zeer grootschalig” te noemen. LTO zelf heeft niets per se tegen heel grote bedrijven, zelfs als werken ze met 20 medewerkers, mits ze aan maatschappelijke voorwaarden voldoen. Van ’t Klooster: maar we stellen vast dat deze complexen op weerstand stuiten. Het is voor ons ook een dilemma maar als we moeten kiezen, gaan we voor het gezinsbedrijf. En deze mag nu niet door de discussie worden beperkt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.