Home

Nieuws 223 x bekeken 1 reactie

Kabinet ziet land- en tuinbouw als topsectoren

Den Haag – De landbouw- en voedselketen en de tuinbouw inclusief veredelingssector zijn twee van de negen topsectoren die het kabinet heeft aangewezen. Het kabinet wil de komende jaren met name inzetten op innovatie en groei in deze voor de Nederlandse economie belangrijke sectoren.

Het kabinet wil de groei in de topsectoren niet langer bevorderen door subsidies, maar vooral door een goede afstemming met bedrijfsleven en wetenschap, zo staat te lezen in de bedrijvenbrief, die minister Maxime Verhagen (ELI) naar de Kamer heeft gestuurd. De gang van zaken in de agrarische sector, waar de banden tussen overheid, onderzoek en praktijk van oudsher hecht zijn, dient daarbij als voorbeeld.

Het kabinet heeft tot 2015 circa 1,5 miljard euro beschikbaar voor het versterken van de slagkracht van de Nederlandse economie. Dat geld gaat voor een aanzienlijk deel, 600 miljoen euro, naar onderzoeksinstituten.

Daarnaast krijgen de negen sectoren ook afzonderlijk een bijdrage, die al is vastgelegd op de rijksbegroting. Voor de land- en tuinbouw samen is dat 50 miljoen euro. Ook komt er een Innovatiefonds, dat vooral via kredieten en borgstellingen de innovatie wil aanwakkeren; hiervoor is 75 miljoen euro gereserveerd.

Het ministerie van ELI gaat op korte termijn per sector zogeheten ’topteams’ samenstellen, die de ambities en aandachtspunten voor zo’n sector bepalen. In een topteam zitten een boegbeeld uit de betreffende sector, een hoge ambtenaar, een vertegenwoordiger uit de wetenschap en een innovatieve ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf.

De topteams krijgen van februari tot mei de tijd voor het opstellen van een advies, met daarin een voorstel voor het besteden van de rijksbijdrage. Minister Verhagen gebruikt de adviezen voor de verdere uitwerking van het bedrijvenbeleid, die hij nog voor de zomer naar de Kamer wil sturen.

Het kabinet schrapt voor 500 miljoen euro aan subsidies, en stelt daar lastenverlichting in de plaats. Daarbij is te denken aan een verlaging van de winstbelasting en verruiming van de belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling (WBSO). Welke subsidieregelingen worden geschrapt maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend.

Voorts wil ook dit kabinet het aantal regels voor ondernemers verminderen; de administratieve lasten moeten tot 2015 met een kwart omlaag. Het kabinet wil dit onder meer bereiken door vereenvoudiging van het loonstrookje; minder voorwaarden voor het beginnen van een BV; het schrappen van extra nationaal beleid bovenop EU-natuurregels.

Negen topsectoren

1. Agro-food
2. Tuinbouw en uitgangsmaterialen
3. High tech materialen en systemen
4. Energie
5. Logistiek
6. Creatieve industrie
7. Life sciences
8. Chemie
9. Water

Anne Mieke Ravenshorst

Eén reactie

  • no-profile-image

    Als ik zo eens lees hoe die "topteams" worden samengesteld, dan hou ik mijn hart vast. Wat een "kennis" zal dit weer opleveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.