Home

Nieuws 191 x bekeken

Bleker geeft boeren Moerdijk compensatie

Den Haag - Boeren die financiële schade hebben opgelopen als gevolg van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, krijgen een compensatie hiervoor. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) dinsdag laten weten aan de Tweede Kamer . In totaal is maximaal 1,1 miljoen euro beschikbaar voor circa dertig telers.

Na de brand gaven de boeren op verzoek van de overheid spruitjen en andere wintergroenten een aantal weken niet vrij voor de handel. Het was niet zeker of ze veilig waren voor consumptie. Het wel op de markt brengen van de groenten had ook het vertrouwen kunnen schaden van de export van zogenoemde vollegrondsgroenten.

Bleker wijst erop dat door de inkomensderving bij de telers een deel van het jaarinkomen verloren is gegaan. Dit verlies van inkomsten kan niet worden opgevangen door bijvoorbeeld de teelt opnieuw op te starten of producten aan te passen. Daarom wil hij hun éénmalig tegemoetkomen, zo laat hij weten.

Hoewel de overheid niet verplicht is de telers tegemoet te komen, vindt Bleker dat wel gerechtvaardigd. Volgens hem getuigt het opvolgen van het advies door de telers van verantwoordelijkheidsbesef. Hoeveel geld per boer beschikbaar is, wordt nader bepaald.

Bleker heeft overlegd met de Europese Commissie over de steun aan de spruitentelers. De Commissie vindt dat gezien de uitzonderlijke situatie geen sprake is van ontoelaatbare staatssteun.

De Kamer heeft een gepland spoeddebat over de brand in Moerdijk gehandhaafd. “Ik kan nog niet beoordelen of de geboden steun afdoende is”, zegt Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink (CU). Ze wil hierover ook de opvatting van de sector zelf horen. Wiegman had per motie gevraagd om een noodfonds voor getroffen telers. De stemming over ingediende moties, die dinsdagmiddag zou plaatsvinden, is uitgesteld.

In de weken na de brand meldden 43 bedrijven uit de regio Zuid-Holland Zuid schade, laat de gemeente Breda weten. Volgens een woordvoerder hadden acht meldingen betrekking op schades hoger dan een ton. Bij de overgrote meerderheid lag de geschatte schade tussen de 10.000 euro en 100.000 euro.

Het gaat bij de 43 meldingen om agrarische bedrijven, voornamelijk telers van vollegrondsgroente. Opgeteld komt de gemelde schade op minimaal 1,57 miljoen euro. Volgens de woordvoerder ging het hier om een eerste raming en hebben de meldingen geen functie in de verdere schadeafhandeling.

LTO tevreden

LTO reageert tevreden. Uit een inventarisatie van de belangenorganisatie blijkt dat rond 35 telers ten noorden van Moerdijk directe schade hebben geleden. Na de brand gaven boeren gehoor aan de oproep om geen producten meer te oogsten. Producten die wel waren geoogst, konden niet meer worden verhandeld. Provinciaal voorzitter Arie Verhorst van LTO denkt dat het bedrag dat staatssecretaris Henk Bleker heeft uitgetrokken, voldoende is om de gedupeerde telers te compenseren.

agd.media

Of registreer je om te kunnen reageren.