Home

Nieuws 243 x bekeken

Alterra: extra hamsterbeheer door boeren nodig

Maastricht/Wageningen – Voor een duurzame instandhouding van de korenwolf in Nederland is naast de huidige 500 hectare hamsterbeheer nog eens 250 hectare extra hamsterbeheer door agrariërs nodig. 

Dat concludeert onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen UR.

Het gaat goed met de korenwolf in Nederland. De hamster was in 1999 vrijwel uitgestorven. Met de laatste dieren is een fokprogramma opgezet, waarna in 2002 de eerste korenwolven weer zijn uitgezet in een akkerreservaat in Zuid-Limburg. Op dit moment leven er ongeveer vijfhonderd hamsters in acht leefgebieden in Zuid-Limburg.

De benodigde extra hectares agrarisch natuurbeheer voor hamsters passen goed in het beleid van het huidige kabinet om deze vorm van natuurbeheer te stimuleren. Limburgs gedeputeerde Ger Driesen heeft daarom bij staatssecretaris Henk Bleker aangedrongen op de benodigde middelen om het hamsterbeheer in de benen te houden. ”Als je zoveel moeite hebt gedaan om de populatie van de korenwolf te laten groeien en het beestje vervolgens weer laat uitsterven, zal dat door niemand worden begrepen”, aldus Driessen.

Agrariërs met een beheersovereenkomst voor de korenwolf mogen niet dieper dan 20 centimeter ploegen en moeten graan of luzerne verbouwen. Minimaal 50 procent van het areaal graan wordt niet geoogst en blijft staan tot 1 maart. Ook aan het zaaien en bemesten van het gewas worden speciale eisen gesteld. De vergoeding voor het beheer bedraagt 2.300 euro per hectare per jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.