Home

Nieuws 238 x bekeken

649 veebedrijven groter dan 300 nge

Doetinchem - In de veehouderij zijn 649 bedrijven die groter zijn dan 300 nge. Dat is de grens waarboven volgens de Tweede Kamer het woord ’mega’ van toepassing is. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Van deze bedrijven staan 254 te boek als gespecialiseerd melkveebedrijf en 22 als kalvermesterijbedrijf. Daarnaast zijn er 248 pure varkensbedrijven, 70 pluimveehouderijen en nog enkele tientallen bedrijven met combinaties van varkens en pluimvee. Vier geitenbedrijven zijn groter dan 300 nge.

In totaal telt Nederland 3.790 agrarische bedrijven die groter zijn dan 300 nge. Het overgrote deel hiervan is actief in de tuinbouw.

Lang niet alle veebedrijven groter dan 300 nge hebben ook daadwerkelijk megastallen van die omvang. Tussen 2001 en 2010 zijn in de intensieve veehouderij 88 stallen vergund die groter zijn dan 300 nge. Zeugenhouderijen nemen het leeuwendeel hiervan voor hun rekening: 60 stuks, naast 19 vleesvarkensstallen en 8 stallen voor legkippen. Mega-vleeskuikenstallen zijn er niet gebouwd.

Dat blijkt uit een analyse die het CBS heeft gemaakt op verzoek van het Agrarisch Dagblad. Vooral in de intensieve veehouderij is vaak sprake van meerdere locaties per bedrijf. Over de aantallen dieren per stal worden geen gegevens geregistreerd. Om hier toch zicht op te krijgen is gekeken naar de verleende bouwvergunningen in de jaren ’00.

In een bouwvergunning staat niet het aantal dieren vermeld, wel de staloppervlakte. Via een omrekenfactor is die te vertalen naar een aantal dieren. In overleg met deskundigen op het gebied van stallenbouw zijn deze omrekenfactoren gehanteerd: per zeug, inclusief 4 speenbiggen 5 vierkante meter en per vleesvarken 1,2, per 100 legkippen 6,9 en per 100 vleeskuikens 5 vierkante meter bruto staloppervlak.

Of registreer je om te kunnen reageren.