Home

Nieuws 439 x bekeken

Tuinder mag later winst nemen

Haarlem - De feitelijke uitoefening van het tuinbouwbedrijf is eind 2000 is beëindigd. Dit brengt echter niet zonder meer met zich mee dat direct afgerekend hoeft te worden over alle stille reserves, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

In 2000 werd er onderhandeld met de gemeente over de verkoop van een deel van de onroerende zaken. Deze onroerende zaken blijven daarom ondernemingsvermogen tot het moment van daadwerkelijke levering. Winstneming wordt daardoor uitgesteld.

De uitspraak van rechtbank Haarlem is kort samengevat de volgende:
De onderneming wordt in 2000 gestaakt. Er worden onroerende zaken aangehouden in afwachting van een geschikte gelegenheid tot verkoop ervan. Er is daarom sprake van verplicht ondernemingsvermogen. Winst mag worden verantwoord op het moment van sluiten van de obligatoire overeenkomst tot verkoop en uiterlijk op het moment van juridische levering of eerdere economische eigendomsoverdracht. Niet aannemelijk dat ondergrond woning en erf is overgebracht naar privé. Er hoeft daarom in 2000 geen winst te worden genomen over de onroerende zaken die nog niet verkocht zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.