Home

Nieuws 253 x bekeken

Percelen grond veehouder zijn geen natuur

Arnhem - Ruim 15 hectare grond wordt niet aangemerkt als natuur. De grond wordt door vee van de veehouder gebruikt. De natuurvrijstelling voor de waterschapsheffing is niet van toepassing.

De uitspraak van hof Arnhem is kort samengevat de volgende:

Een veehouder exploiteert een veehouderij. Met betrekking tot drie buitendijks gelegen percelen die hij gebruikt, heeft hij met het toenmalige ministerie van LNV een overeenkomst gesloten in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. De bedoelde percelen hebben de bestemming "Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden". De ambtenaar heeft aan de veehouder voor het jaar 2009 een aanslag in de watersysteemheffing van het Waterschap Rijn en IJssel opgelegd.

Rechtbank Zwolle-Lelystad heeft het beroep gegrond verklaard en de aanslag verminderd. De ambtenaar komt in hoger beroep. In geschil is of een gedeelte van 15.23 hectare van de percelen kan worden aangemerkt als natuurterrein of als ongebouwde onroerende zaak, in de zin van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rijn en IJssel 2009. De veehouder verdedigt dat sprake is van natuurterrein zoals de rechtbank in haar uitsprak heeft beslist. De ambtenaar stelt dat de percelen moeten worden aangemerkt als ongebouwde onroerende zaken. Hof Arnhem verklaart het hoger beroep van de ambtenaar gegrond.

Volgens het hof is het aannemelijk dat de veehouder de percelen - mede - aanwendt ten behoeve van zijn veehouderij en dat de opbrengstgevende waarde van de onderhavige percelen, in verhouding tot een normale (optimale) agrarische productiviteit, ten minste 29 percent bedraagt. Hij heeft daartegenover geen feiten en omstandigheden gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, op grond waarvan moet worden geoordeeld dat niettemin de inrichting en het beheer van die percelen geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud van de ontwikkeling van natuur. Het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd.

Meer informatie: Hof Arnhem, 6 december 2011, nummer 11/00271, BU8358

Of registreer je om te kunnen reageren.